Profil advokátskej kancelárie

Advokátska kancelária JUDr. Zuzana Oravcová vznikla 01.07.2009 – dňom zápisu JUDr. Zuzany Oravcovej do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory pod registračným číslom 5006.

• Advokátska kancelária JUDr. Zuzana Oravcová patrí medzi progresívne sa rozvíjajúce advokátske kancelárie v banskobystrickom regióne a klientom ponúka osobný a bezprostredný prístup advokáta s dôrazom na individuálne požiadavky klienta a potreby každého prípadu za individuálne dohodnutú prijateľnú odmenu. Vždy je kladený dôraz na dobrú informovanosť klienta o priebehu jeho veci a na spätnú väzbu medzi klientom a advokátom, čo je vždy zabezpečené osobným, telefonickým alebo e-mailovým kontaktom.

právne poradenstvoHlavnou filozofiou advokátskej kancelárie JUDr. Zuzana Oravcová je poskytovať komplexné právne služby klientom na profesionálnej úrovni s dôrazom na kvalitu, vysokú odbornosť, rýchlosť a účinnosť poskytovania právnych služieb s využitím všetkých možností daných právnym poriadkom tak, aby vyhovela najnáročnejším požiadavkám klientov. Úspech a spokojnosť klientov sú základným cieľom a motiváciou práce advokátskej kancelárie a advokáta samotného.

Portfólio advokátskej kancelárie tvoria právnické i fyzické osoby.

• Advokátska kancelária JUDr. Zuzana Oravcová poskytuje právne služby klientom najmä v oblasti obchodného, občianskeho, pracovného, rodinného práva a práva duševného vlastníctva.

• Advokátska kancelária JUDr. Zuzana Oravcová spolupracuje pri riešení špecifickej problematiky klientov s externými konzultantmi a odborníkmi z ďalších odvetví /ekonomika, účtovníctvo, oceňovanie nehnuteľností znalcami a pod./ a rovnako je pripravená prostredníctvom úzkej spolupráce s profesionálnymi tlmočníkmi a prekladateľmi zabezpečiť poskytovanie služieb svojim klientom v akomkoľvek cudzom jazyku.

Kontakt

JUDr. Zuzana Oravcová

sídlo advokátskej kancelárie

Skuteckého 12,

974 01 Banská Bystrica

IČO: 45 028 265

DIČ: 1048033316

tel: +421 48 4123426

fax: +421 48 4125485

mob: +421 907 142368

Bankové spojenie:

č.ú.: 0435093840/0900

akoravcova@gmail.com